La nostra Oferta

Pla d'estudis

 

ESO Programa Ensenyament en Valencià (PEV). Programa d'Incorporació Progressiva (PIP).

BATXILLERAT (Artístic, Científic , Humanitats i Ciències Socials)

FPB (Fam. Cicles Textil, Confecció i Pell)

Trets d'Identitat

 

PLURALISME I VALORS CÍVICS

 • Respectar els drets humans
 • Fomentar actituds, valors i normes democràtiques
 • Potenciar el sentit crític en l'alumnat

COEDUCACIÓ

 • Utilització de materials no sexistes
 • Tracte no discriminatori
 • Adjudicació de tasques igualitàries

IGUALTAT SOCIAL, INTEL·LECTUAL I FÍSICA

 • Afavorir la integració de l'alumnat amb problemes socials, intel•lectuals, i/o físics
 • Elaborar programes de integració i d'atenció a la diversitat

METODOLOGIA

 • Oberta i plural, adaptada als interessos i les possibilitats de l'alumnat
 • Valoració l'esforç individual
 • Potenciar aspectes científics, humanístics i artístics mitjançant activitats encaminades a fomentar la creativitat la valoració i l'autoestima

LLENGÜES D'APRENENTATGE

 • Respectar les dues llengües oficials
 • Fomentar l'ús correcte de les llengües d'aprenentatge amb especial incidència del valencià des de totes les assignatures

MODEL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ AL CENTRE

 • Afavorir la integració i la col·laboració recíproca entre famílies, professorat i alumnat
 • Afavorir la integració i la col·laboració recíproca centre-barri
 • Afavorir el treball col·lectiu amb decisions democràtiques de la comunitat escolar

CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

 • Promoure l'ús sostenible del centre: conscienciar i facilitar el reciclatge i utilitzar material reciclat
 • Participar en campanyes institucionals i projectes mediambientals

CONSCIÈNCIA EUROPEA

 • Potenciar el coneixement de l'evolució de la idea europea
 • Assolir la unitat política i cultural europea
 • Fomentar la participació de l'alumnat en intercanvis i estades d'estudi a l'extranger