Trets d'identitat

PLURALISME I VALORS CÍVICS

  • Respectar els drets humans
  • Fomentar actituds, valors i normes democràtiques
  • Potenciar el sentit crític en l'alumnat

COEDUCACIÓ

  • Utilització de materials no sexistes
  • Tracte no discriminatori
  • Adjudicació de tasques igualitàries

Més info.....

On estem?

Adreça: CARRER CAMÍ LA PLANA, 13
Telèfon: 964399005
Fax: 964399006
Localitat: 12004 - CASTELLÓ DE LA PLANA
CODI: 12005738